Kdo jsme?

Domino je krajskou neziskovou organizací pro děti, mládež a rodinu. Domino poskytuje mnoho různých služeb jako například komunitní centra pro rodinu, všelijaké zájmové kroužky, dětské tábory, taneční školu, vzdělávání pracovníků, dobrovolnickou práci a další. Více naleznete v sekci O Dominu.

Komunitní centra

Komunitní centra pro rodinu vznikají jako klasický příklad aktivit občanské společnosti z potřeby a zájmů občanů. Nezáleží na jejich právní subjektivitě, mohou být samostatným občanským sdružením nebo pod záštitou jiné organizace. Důležité je, aby zůstala otevřená a dostupná všem sociálním skupinám. Pracujeme v těchto regionech:  

Nízkoprahový klub

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DOMINO se nachází ve Slušovicích, na adrese Hřbitovní 558, jen pár kroků do kopce nad knihovnou. Nízkoprahový klub je určen dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let. Je alternativou k různým volnočasovým a zájmovým kroužkům. Navíc ale poskytuje poradenství a sociální servis. Služby jsou poskytovány bezplatně. Více informací...

Dětská skupina Mraveniště Zlín

Dětská skupina MRAVENIŠTĚ je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte, jejíž prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející ze  zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. O děti pečují kvalifikované pečující osoby. Více informací...

Mikrojesle Slušovice

Mikrojesle umožní sladění pracovních a rodinných povinností rodičů malých dětí ve věku 6 měsíců do 3,99 let ze Slušovicka. Prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy. O děti pečují kvalifikované pečující osoby. Více informací...

Dětský klub a příměstské tábory ve Chvalčově

Projekt Tykadlo usnadňuje sladění pracovních a rodinných povinností rodičů dětí navštěvující předškolní zařízení (přípravné třídy ZŠ) a 1. stupeň ZŠ ve Chvalčově, popřípadě okolní ZŠ v přilehlých obcích. Více informací...

Co je u nás nového?

26 Bře

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH A POBYTOVÝCH TÁBORŮ 2021

Ahoj kamarádi, milí rodiče!

I v letošní roce jsme pro vás připravili pestrou nabídku příměstských a
pobytových táborů, jednodenních výletů a pokud situace dovolí, tak také
pobytu u moře.

Víte, jak voní dobrodružství? Přeci lesem, pořádně opečeným špekáčkem
nad ohněm, anebo po sladkém melounu.
Letní tábory s DOMINEM vás naučí, jak vybudovat úkryt v lesní divočině,
luštit tajemné šifry, dát první pomoc, anebo uvařit palačinky. Kromě
toho naše letní tábory nabízí spoustu super her, nových i starých
přátel. Čeká nás hodně zábavy a povídání, zkoušky hbitosti, odvahy,
bystrosti hlavy. Spolu vytvoříme program i spoustu nezapomenutelných
zážitků. Má to jediné mínus, nakonec musíme domů…

Více informací, spolu s online přihláškou, naleznete v sekci volnočasové
aktivity – tábory.

Těšíme se na každého dobrodruha!

13 Říj

Příměstský tábor – PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ I. a II. – ve Chvalčově

Pro děti navštěvující 1. stupeň ZŠ ve Chvalčově, případně přilehlých obcích, jsme připravili v době rozšířených podzimních prázdnin příměstský tábor PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ I. (pondělí a úterý) a PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ II. (čtvrtek a pátek).  Děti se mohou těšit na pestrý program se spoustou zábavy, zážitků a také na setkání s novými či známými kamarády

Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonu 733 734 371 nebo na emailu info@idomino.eu nebo je naleznete na přiložených letáčcích – PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ I.PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ II.

Těšíme se na vás.

12 Říj

OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO KLUBU VE CHVALČOVĚ

Od 1. 10. 2020 jsme nově pro děti z 1. stupně ZŠ ve Chvalčově, popřípadě okolní ZŠ v přilehlých obcích otevřeli dětský klub a v době školních prázdnin (podzimních, jarních a letních) také příměstské tábory.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonu 733 734 371, emailu info@idomino.eu nebo je naleznete na úvodní stránce, pod vlevo dole, pod záložkou Dětský klub ve Chvalčově nebo na přiloženém letáčku.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Tábory

DOMINO pořádá mimo jiné i letní pobytové tábory pro děti a pěstounské rodiny. Letos o letních prázdninách jedeme mimo jiné opět do RATIBOŘE:-) Kompletní nabídku táborů naleznete v sekci Tábory, kde si také tábory můžete objednat.

Sledujte nás na facebooku

Veškerá fotoalba z akcí a táborů a mnohem více naleznete na naší stránce na facebooku! Podpořte nás, prosím, Vaším lajkem! :-)

Náhradní rodinná péče

Podporujeme rozvoj náhradní rodinné péče a posilujeme hodnotu náhradních rodin (pěstounské a osvojitelské rodiny). Také podporujeme proces osamostatňování dětí umístěných v náhradní výchovné péči a mladých lidí starších 18 let po ukončení trvání náhradní výchovné péče. Pomáháme také sociálně slabým a znevýhodněným rodinám ze Zlínského kraje a vytváříme podmínky pro řešení jejich nepříznivé sociální situace. Více se dozvíte v sekci Náhradní péče.

Volnočasové aktivity

Pořádáme volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi. Nabídku aktivit pro daný školní rok naleznete na stránkách jednotlivých komunitních center. Například pořádáme: Poradenství, preventivní programy, vzájemná setkávání svépomocných a podpůrných skupin, rodinná olympiáda, dětské diskotéky, Světluškový rej, Mikuláš, karneval, pálení čarodějnic, a další.