Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Poslání:

Terénní a ambulantní formou poskytnout bezplatnou pomoc a podporu rodinám s dítětem/dětmi, jejichž vývoj je ohrožen z důvodu dlouhodobě nepříznivé sociální situace, s cílem zmírnit dopady jejich nepříznivé sociální situace a zvýšit jejich možnosti na uplatnění se ve společnosti.

Místo poskytování služby:

 • Za Humny 167, 741 01 Nový Jičín – Loučka

Formy poskytované služby:

 • ambulantní (návštěva uživatele v prostorách organizace DOMINO cz, o. p. s.)
  • Út: 8:00 – 12:00
  • St: 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30
  • Čt: 8:00 – 12:00
  • Pá: 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30
 • terénní (návštěva pracovníků v přirozeném sociálním prostředí uživatele)
  • Po: 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30
  • Út: 12:30 – 16:30
  • Čt: 12:30 – 16:30
  • Pá: 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30

Cílová skupina:

 • rodiny s dítětem/dětmi (týká se to také rodin pěstounských, neúplných, nefunkčních a rodin v sociálně vyloučených komunitách) s nezaopatřeným dítětem do 26 let
 • rodiny, které pečují o dítě se specifickými potřebami
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • rodiny, které se setkaly s domácím násilím nebo se staly oběťmi trestných činů

Služba je poskytována bezplatně a svým klientům nabízí:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí