AKTIVITY pro rodiče s dětmi a děti

NABÍDKA AKTIVIT PRO RODINY S DĚTMI A DĚTI

Školní rok 2023/2024


DŽAMPÍK

Aktivita pro děti od 2 let a jejich rodiče či prarodiče, která zábavnou formou rozvíjí radost z pohybu a z kontaktu s vrstevníky. Cvičením děti poznávají své tělo, schopnosti, procvičují hrubou, a v doplňkových aktivitách, i jemnou motoriku. Cvičením také prohlubují svůj citový vztah s rodiči.

Více o aktivitě

KERAMIKA

Aktivita pro děti od 2 do 5 let, která nejenže rozvíjí jemnou motoriku, ale také cit pro materiál, kreativitu, fantazii i představivost. Dětem přináší radost z práce a vlastnoručně vyrobeného výrobku. Z keramiky jsou nadšené holky, ale velmi to baví i kluky.

Více o aktivitě

KLUBÍČKO 

Hodina plná zábavných aktivit pro rodiče/prarodiče s dětmi ve věku od 1 do 2 let, které podporují zdravý vývoj dítěte, přispívají k jeho rozvoji a utužují vztah rodič-dítě. Formou pohybových her, říkadel a písniček se děti seznamují s koloběhem roku, světem kolem nás nebo oblastmi života, které prožívají.

Více o aktivitě

PUTOVÁNÍ MINULOSTÍ aneb oživlá historie

Kroužek pro děti od 7 let, který potěší snad každého nadšence do historie, avšak může probudit zájem i v očích toho, kdo tomuto tématu zatím zcela nepropadnul. Pozornost je zaměřena především na raný středověk, dobu vikinskou a na druhé straně velkého moře na indiány. Děti se ale mohou seznámit i s člověkem pravěkým či dobou, kterou pamatují ještě jejich prarodiče. Naučí se šít, barvit látky, pracovat s hlínou, dřevem, kůží a jinými přírodními materiály. Střílet z luku, házet oštěpem a zacházet s mečem ve štítové linii nebo třeba otáčet se v kuchyni, jako jejich babička.

Více o aktivitě

SPORŤÁČEK  

Sportovní kroužek pro děti od 3 let, který je zaměřen na osvojování si základních pravidel různých sportů, např. míčové hry, florbal, atletika apod. Dále na rozvoj hrubé motoriky a obratnosti v pohybu. Vše probíhá formou zábavných her a cvičení.

Více o aktivitě

ŠPUNTÍKOV

Je otevřený všem. Nabízí prostor pro neřízené setkávání se rodičů či prarodičů a dětí s dětmi stejného věku v podpůrném prostředí pro rozvoj dítěte. Přijďte si jen tak popovídat, možná se seznámit nebo navázat nová přátelství. Pohyb a hru pro vaše ratolesti zaručí volný přístup k motorickým i terapeutickým hrám, hračkám a sportovnímu nářadí.

Více o aktivitě

TVOŘÍNEK 

Aktivita pro děti od 3 let. Výtvarné tvoření pro hravé děti, které chtějí rozvíjet svoji přirozenou fantazii a tvořivost.  Děti pracují s nejrůznějšími výtvarnými materiály, včetně přírodnin. Zkouší „kouzlit“ s barvičkami, stříhají, lepí … prostě tvoří a hrají si v souladu s během roku a připomínkou lidových tradic.

Více o aktivitě

VŠEZNÁLKOVA ŠKOLIČKA 

Je určena pro děti od 1 do 5 let věku. Děti si hravou formou osvojují dovednosti důležité pro úspěšný start v mateřské škole. Jsou vedeny k samostatnosti, kolektivnímu cítění, sociální a rozumové výchově a nenásilnému začlenění do dětského kolektivu. Individuální přístup zajištěn. Ve skupince je omezený počet dětí.

Více o aktivitě