Komunitní centra pro rodinu

🙂 KCR Zlín
🙂 KCR Jižní Svahy
🙂 KCR Otrokovice
🙂 KCR Chvalčov
🙂 KCR Slušovice
🙂 KCR Nový Jičín

Komunitní centra pro rodinu slouží k všestranné pomoci rodině (vytvořit prostor pro vzájemná setkávání pro rodiče s malými dětmi, zprostředkovat maminkám větší pocit uspokojení ze soužití s dětmi, nabídnout aktivity pro trávení volného času rodičů a dětí, podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci, nabídnout ženám a mužům na rodičovské dovolené pro osobní rozvoj a rozšíření vědomostí, směřovat k posílení dobře fungující rodiny),

 • posilování hodnot rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti,
 • podpory právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů i žen,
 • zapojení dobrovolníků do práce s dětmi a mládeží a rodinami s dětmi,
 • vytvoření útočiště pro děti, kde mohou organizovaně i neorganizovaně trávit čas (možnost svobodné volby),
 • seberealizace rodičů při tvorbě a přípravě programů a akcí.

Dosavadní zkušenost s provozováním komunitních center pro rodinu ukazuje, že jde o prospěšný projekt, který vyplňuje dosud chybějící prostor v oblasti aktivit určených mladým rodinám s malými dětmi. Týdně se v každém z našich mateřských center vystřídají desítky dětí, které zde nacházejí zábavu, získávají nové zkušenosti, zvykají si na kolektiv svých vrstevníků. S dětmi se v komunitním centru pro rodinu scházejí převážně maminky, ale není však výjimkou, že zde potkáte i tatínky, aktivní babičky nebo dědečky. Mezi dětmi tvoří nejpočetnější skupiny děti ve věku 1 až 3 roky, ale jsou zde i menší batolata a stejně tak si do centra chodí hrát i děti starší.

Komunitní centrum pro rodinu:

 • umožňuje maminkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se po celodenní péči o dítě dostávají,
 • napomáhá ke zdárné socializaci jak dětí, tak osob na mateřské dovolené,
 • posiluje mateřskou roli ženy,
 • pomáhá ženám udržet jejich profesní orientaci,
 • posiluje ženám jejich sebevědomí,
 • poskytuje společenství a solidaritu,
 • je místem, kde jsou děti vítány,
 • děti tu nacházejí přirozené společenství vrstevníků,
 • učí děti žít v kolektivu,
 • učí děti větší samostatnosti a odpovědnosti,
 • pomáhá nalézat nové přátele,
 • matky mají možnost se v rodinném a mateřském centru dále vzdělávat,
 • nabízí doprovodný program ke vzdělávacím kurzům – hlídání a program pro děti,
 • získává a předává odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života,
 • organizuje pravidelné aktivity – kroužky, kurzy a semináře,
 • v rodinném a mateřském centru se učí rodiny využívat volný čas.

Setkávání v komunitních centrech pro rodinu mají neformální charakter a maminky i děti zde mohou nalézt nové přátele.