Vzdělávání

Vzdělávání táborových pracovníků

Školení pracovníků probíhá v prostorách organizace DOMINO. Všichni zájemci o práci s dětmi, mládeží v rámci našich rekreačních pobytů absolvují povinné školení, kde jim jsou předány potřebné znalosti k výkonu této činnosti.

V případě, že se budete mít o školení zájem, kontaktujte nás e-mailem (tabory@idomino.eu), poštou (DOMINO cz, o. p. s., Štefánikova 5462, 760 01 Zlín) nebo osobně do kanceláře organizace DOMINO (Štefánikova 5462, 760 01 Zlín).

Věříme, že vás osloví možnost práce s dětmi a rozšíříte tak náš tým.

Vzdělávání pracovníků organizace

Našim zaměstnancům zajišťujeme k rozvoji jejich vědomostí, dovedností a zkušeností různé kurzy formou celoživotního vzdělávání, které mají za cíl naučit je pracovat efektivně a profesionálně.

Pracovníci naší organizace v letošním roce absolvují tyto vzdělávací kurzy

 • standardy kvality sociálních služeb – herní specialista
 • sociální pedagogika
 • speciální pedagogika
 • školení zdravotníků
 • prezentační dovednosti v kostce
 • vedení tým NNO
 • metodik prevence sociálně-patologických jevů
 • arteterapie
 • pedagog volného času
 • nábor a výběr dobrovolníků

Vzdělávání dobrovolníků

 • spolupracujeme s dobrovolníky studujícími pedagogické a sociální školy, speciální pedagogiku
 • výchova a podpora cíleného vzdělávání dobrovolníků pro práci s
 • organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží
 • vzdělávání v rámci peer programů
 • dobrovolným pracovníkům dáme příležitost k otestování talentu a zvýšíme tak i jejich hodnotu na trhu práce
 • školení a semináře uskutečňujeme v oblastech právního minima, základy pedagogiky a psychologie, bezpečnosti práce a požární ochrany, právní pomoc a základy hygieny