Doprovázení dětí

Oblast působnosti: pobočky organizace ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Poslání

Podpora procesu osamostatňování dětí umístěných v náhradní výchovné péči a mladých lidí starších 18 let po ukončení trvání náhradní výchovné péče.

Cíl

 • nasměrování dětí z náhradní výchovné péče k lepšímu startu do života – osamostatnění se, snadnější integrace do společnosti
 • vytváření nových sociálních kontaktů, vrstevnických skupin
 • existence podnětného prostředí, které přispěje k harmonickému rozvoji osobnosti
 • zvýšení komunikačních dovedností klientů
 • zlepšení sociálního klimatu klientů
 • vytvoření či prohloubení sebemotivace klientů a správného nalezení svého „já“

Cílová skupina

 • děti umístěné v náhradní výchovné péči (dětský domov)
 • mladí lidé opouštějící dětský domov

Klientům nabízíme:

 • psychosociální aktivity – ucelené systém poskytování poradenství a psychoterapie,
 • víkendové pobyty – osvojení si schopností zvládat určité situace běžného života, rozvoj samostatnosti, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností,
 • letní integrační pobytové tábory – celkový rozvoj osobnosti, stimulace osvojených schopností a dovedností, týmová spolupráce, posilování komunikačních dovedností, rozvoj osobních kompetencí, upevňování hygienických návyků a soběstačnosti,
 • pracovní rehabilitace, ergoterapie – praktická zkušenost v rámci brigády. Rozvoj komunikačních schopností, pracovních návyků,
 • hostitelská péče – snaha o nalezení hostitelské rodiny. Šance pro děti z dětských domovů poznat fungování běžných rodin, zúčastnit se alespoň krátkodobě života v „náhradních rodinách“, navázat stabilní citové vztahy, zažít model vztahů v rodině a způsoby komunikace mezi členy rodiny, zažít pocit sounáležitosti.