Nízkoprahový klub pro děti a mládež Slušovice

Poslání

Zlepšit kvalitu života dětí a mládeže ve věku od 6 do 26 let předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvořit podmínky k řešení jejich nepříznivých sociálních situací.

Místo poskytování služby

 • Hřbitovní 558, 763 15 Slušovice

Forma poskytované služby

 • ambulantní
  • pondělí: 12:00 – 18:00
  • úterý: 12:00 – 18:00
  • středa: 12:00 – 18:00
  • čtvrtek: 12:00 – 18:00
  • pátek: 12:00 – 18:00

Cílová skupina

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené sociálně patologickými jevy

Služba je poskytována bezplatně, může být poskytnuta anonymně.

Nízkprahový klub svým klientům nabízí

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • volnočasové aktivity, které slouží k navázání kontaktu
 • další činnosti v rámci prevence sociálně patologických jevů