Sociálně slabé a znevýhodněné rodiny

 • Adresa: Štefánikova 5462, 760 01 Zlín
 • Telefon: +420 577 218 708, +420 577 211 809
 • E-mail: info@idomino.eu

Poslání

Podpora sociálně slabých a znevýhodněných rodin ze Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje, vytváření podmínek pro řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Cíl

 • doprovázení sociálně slabých a znevýhodněných rodin v systému pomoci
 • poskytování poradenství
 • podpora právní ochrany rodiny, dětí a mládeže
 • rozvíjení schopností a dovedností rodičů ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí (aktivizace dětí ulice k vlastnímu životu, smysluplné vyplnění volného času)

Cílová skupina

 • sociálně slabé a znevýhodněné rodiny ze Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje
 • děti a mládež, které jsou z nějakého důvodu vyčleněny ze společnosti, a to především ze sociálně slabých, neúplných nebo jinak ohrožených rodin

Klientům nabízíme:

 • pobytová setkání – setkání určena sociálně slabým a znevýhodněným rodinám. Pobyty jsou doplněny besedami s diskusí, možnostmi individuálních konzultací či terapií.
 • psychosociální aktivity – ucelený systém poskytování poradenství a psychoterapie
 • letní pobytové a příměstské tábory – pro děti od 5 do 18 let na období letních prázdnin