Zlín

  • Adresa: DOMINO cz, o. p. s., Santražiny 753, 760 01 Zlín
  • Telefon: +420 603 508 153
  • E-mail: kcr.zlin@idomino.eu

Dětská skupina MRAVENIŠTĚ

Dne 1. 11. 2016 otevíráme na adrese tř. T. Bati 3244, Zlín, ve zcela nově zrekonstruovaných prostorách, novou dětskou skupinu MRAVENIŠTĚ.

informace a přihlášku naleznete na samostatné stránce dětské skupiny

Aktivity pro školní rok 2016/2017 ve Zlíně

Nabídka aktivit ve Zlíně pro rok 2016/2017 ke stažení.

Výuka bude probíhat v prostorách MŠ Kolektivní dům a v sále Orlovny. Vyučují zkušení pedagogové s odborným a pedagogickým vzděláním a praxí.

Zahájení výuky od října 2016.

KLUBÍČKO

Hodina na sebe navazujícího cvičení pro maminky s dětmi ve věku od 1 do 2 let. Jedná se o motorická cvičení pro správný rozvoj dětí pomocí pohybových her, říkadel a písniček. Cvičení vede odborná lektorka za pomocí různých motorických i terapeutických pomůcek. Cvičení probíhá v dopoledních hodinách. Jeden běh trvá 12 lekcí.

KERAMIKA

Keramické tvoření, prstíčky nám procvičí. Výrobek když vypálí se, nad hezkou vzpomínkou usmějeme se. Výtvarný kroužek rozvíjející zábavnou formou jemnou motoriku a prostorové vnímání. Pracujeme s keramickou hlínou, každý výrobek vypalujeme v keramické peci. Po vypálení si děti výrobky odnášejí domů. Kroužek je určen pro děti ve věku od 3 let.

ŠIKULKA

S Šikulkou nás kreslit baví, můžeme si zkusit při ní, jak nám půjde modelování, stříhání či barvení. Děti při tvoření rozvíjí grafomotoriku, prostorové vnímání, soustředění. Během roku si děti vyzkouší různé výtvarné techniky. Kroužek zaměřený na výtvarné tvoření pro děti od 3 let.

FLOORBALL

Pro všechny děti, které mají rády tento aktivní sport a chtějí si zahrát nebo se ho chtějí naučit. Ve floorballu rozcvička, po ní zlepší se kondička, procvičíme góly, klička a hrajeme pak jako mistři. Děti se naučí manipulovat s floorballovou holí, osvojují si pravidla této hry. Sportovní kroužek nejen pro chlapce od 3 let.

SPORŤÁČEK

Sporťáček je zaměřen na osvojování základních pravidel různých sportů, např. míčové hry, floorball, atletika apod. Dále na rozvoj motoriky a obratnosti v pohybu. Vše probíhá formou her, cvičení a procvičování. Sportovní kroužek pro děti ve věku od 3 let.

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝUKA

Zatočím se doleva, zatočím se doprava a je tu taneční a pohybová průprava. Pro děti, co v bocích cítí rytmus, pro děti, co mají na kroužky dobrý vkus. Naučíme se vše od začátku, na konci budeme skotačit jak na drátku. Pohybová výuka pomocí dětských moderních písniček a básniček. Získání nových kamarádů, rozvoj spolupráce. Nenásilnou formou se děti naučí základy držení těla, základní pohybové návyky a cviky. Kroužek je určen pro děti ve věku od 3 let.

STREET DANCE

Dancehall, R’n’B, hype, wacking, house, … – styly, které se zde děti naučí a osvojí si je. Výuka probíhá 1× týdně. Součástí výuky je rozvoj pohybových, hudebních a prostorových schopností.