Zlín

  • Adresa: DOMINO cz, o. p. s., Štefánikova 5462, 760 01 Zlín
  • Telefon: +420 603 508 153
  • E-mail: kcr.zlin@idomino.eu

Aktivity pro školní rok 2017/2018 ve Zlíně

Nabídka aktivit ve Zlíně pro rok 2017/2018 ke stažení. (bude proklik na letáček)

Výuka bude probíhat v prostorách MŠ Kolektivní dům a v sále Orlovny. Vyučují zkušení pedagogové s odborným a pedagogickým vzděláním a praxí.

KERAMIKA * DOVEDNÉ RUCE

Keramické tvoření, prstíčky nám procvičí. Výrobek když vypálí se, nad hezkou vzpomínkou usmějeme se. Výtvarný kroužek rozvíjející zábavnou formou jemnou motoriku a prostorové vnímání. Pracujeme s keramickou hlínou, ale také s papírem, látkou a jiným výtvarným materiálem. Keramické výrobky vypalujeme v keramické peci a po vypálení si děti výrobky odnášejí domů. Kroužek je určen pro děti ve věku od 3 let. (proklik na online přihlášku)

ŠIKULKA

S Šikulkou nás kreslit baví, můžeme si zkusit při ní, jak nám půjde modelování, stříhání či barvení. Děti při tvoření rozvíjí grafomotoriku, prostorové vnímání, soustředění. Během roku si děti vyzkouší různé výtvarné techniky. Kroužek zaměřený na výtvarné tvoření pro děti od 3 let. (proklik na online přihlášku)

FLOORBALL

Pro všechny děti, které mají rády tento aktivní sport a chtějí si zahrát nebo se ho chtějí naučit. Ve floorballu rozcvička, po ní zlepší se kondička, procvičíme góly, klička a hrajeme pak jako mistři. Děti se naučí manipulovat s floorballovou holí, osvojují si pravidla této hry. Sportovní kroužek nejen pro chlapce od 3 let. (proklik na online přihlášku)

SPORŤÁČEK

Sporťáček je zaměřen na osvojování základních pravidel různých sportů, např. míčové hry, floorball, atletika apod. Dále na rozvoj motoriky a obratnosti v pohybu. Vše probíhá formou her, cvičení a procvičování. Sportovní kroužek pro děti ve věku od 3 let. (proklik na online přihlášku)

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝUKA

Zatočím se doleva, zatočím se doprava a je tu taneční a pohybová průprava. Pro děti, co v bocích cítí rytmus, pro děti, co mají na kroužky dobrý vkus. Naučíme se vše od začátku, na konci budeme skotačit jak na drátku. Pohybová výuka pomocí dětských moderních písniček a básniček. Získání nových kamarádů, rozvoj spolupráce. Nenásilnou formou se děti naučí základy držení těla, základní pohybové návyky a cviky. Kroužek je určen pro děti ve věku od 3 let. (proklik na online přihlášku)

Online přihláška