SPORŤÁČEK

Sportovní kroužek pro děti od 3 let, který je zaměřen na osvojování si základních pravidel různých sportů, např. míčové hry, florbal, atletika apod. Dále na rozvoj hrubé motoriky a obratnosti v pohybu. Vše probíhá formou zábavných her a cvičení. 

ZLÍN

Kdy?             
v úterý v čase od 15:45 do 16:45 hodin

Kde?              
KCR DOMINO Zlín, tělocvična Orlovna, Zlín

(děti navštěvující mateřskou školu Osvoboditelů 3778 (MŠ Kolektivní dům) na kroužek převedeme. Rodiče si děti po kroužku vyzvednou v prostorách Orel jednota Zlín, Štefánikova 661, Zlín)

Cena?            
říjen – prosinec 2023 = 1.440,- Kč
leden – červen 2024 = 3.000,- Kč
členský poplatek 50,- Kč/rok
jednorázový vstup 250,- Kč

Přihlásit