Organizace uznaná

Organizace uznaná

Organizace uznaná Ministerstvem práce a sociálních věcí na léta 2010–2012 pro činnost v oblasti prorodinných aktivit a titul Organizace uznaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2011–2015 pro oblast práce s dětmi a mládeží