Co připravujeme?

Přicházíme s nabídkou pro rok 2016. 
Jedná se o nabídku vzdělávacích víkendových pobytů pro náhradní rodiče, vzdělávacích pobytů v zahraničí, terapeutických pobytů pro děti a mládež z náhradní péče.
Jelikož je nabídka velmi široká, můžete si vybírat z palety různorodosti. V dalších aktualitách přineseme nabídku ergoterapie aneb brigád na nečisto, dětských prázdninových pobytových i příměstských táborů i termíny jednodenních vzdělávacích seminářů pro náhradní rodiče pro rok 2016.

Vzdělávací aktivity pro náhradní rodiče

Tak jako každý rok, přicházíme s nabídkou vzdělávání pro náhradní rodiče, kterým toto ukládá novela zákona č. 359/1999 Sb. Pěstouni jsou tak povinni zvyšovat si odborné znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o svěřené děti v rozsahu alespoň 24 hodin v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Víkendové vzdělávací pobyty pro náhradní rodiny s dětmi

Během jednoho pobytu nabízíme vícero besed a přednášek, komunitní kruhy a workshopy. Po dobu pobytu mohou pěstouni také využít možnost individuálních rozhovorů a konzultací s odborníky – např. psychoterapeut, psycholog, psychiatr, speciální pedagog. Po dobu vzdělávacích seminářů je pro děti připraven aktivizační program, který obsahuje různé sportovní, výtvarné a rukodělné aktivity, kolektivní hry, vycházky do přírody apod. a který je uzpůsoben věku, možnostem i schopnostem dětí. O děti se starají zkušení pracovníci organizace.

Víkendové pobyty

 • únor (26.02. – 28.02.2016) Hotel Tanečnica (Pustevny)
 • duben (29.04. – 01.05.2016) Hotel Kopanice (Žítková, Bílé Karpaty)
 • srpen (19.08. – 21.08.2016) Hotel Adamantino (Luhačovice)
 • říjen (14.10. – 16.10.2016) Hotel Adamantino (Luhačovice)
 • prosinec (02.12. – 04.12.2016) Hotel Kopřivná (Jeseníky)

Aktivizačně vzdělávací pobyty – týdenní

(termíny upřesňujeme)

 • červen (Itálie)
 • září (Francie)

Jednodenní vzdělávací semináře (6hodinové)

Uskuteční se 5× za I. pololetí a 5× za II. pololetí v těchto městech:

 • Zlín
 • Otrokovice
 • Uherské Hradiště
 • Uherský Brod
 • Nový Jičín

Termíny a témata pro jednodenní vzdělávací semináře upřesníme.

Terapeutické pobyt pro děti z náhradní péče

Tyto pobyty jsou určené pouze dětem a mládeži ve věku od 6 let, se kterými naši odborní pracovníci (psychologové, psychoterapeuti, pedagogové apod.) dlouhodobě pracují, a kteří jsou členy terapeutických skupin.

 • jarní prázdniny
  neděle 31.01. – sobota 06.02.2016, RS Celnice Huslenky
 • velikonoční prázdniny
  čtvrtek 24.03. – neděle 27.03.2016, RS Celnice Huslenky
 • prázdninový pobyt u moře v Itálii pro mládež starší 12 let termín bude upřesněný
 • letní prázdninový terapeutický pobyt
  sobota 09.07. – sobota 23.07.2016, chatový tábor Ratiboř
 • podzimní prázdniny
  úterý 25.10. – sobota 29.10.2016, RS Celnice Huslenky

V termínu 01.02. – 05.02.2016 organizujeme pro děti ve věku 5 – 13 let příměstské tábory v následujících městech: Otrokovice, Chvalčov, Slušovice, Nový Jičín.