Dětská skupina Mraveniště

Dětská skupina MRAVENIŠTĚ je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte, jejíž prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející ze  zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. O děti pečují kvalifikované pečující osoby.

Otevírací doba je pondělí až pátek v čase od 6:30 do 17:00 hodin (včetně letních prázdnin).

Provozní doba může být omezena v době vánočních svátků nebo v případně jiné nepředvídatelné nebo havarijní situace.

Okamžitá kapacita zařízení je 36 dětí rozdělených do čtyř tříd.

Děti přijímáme v průběhu celého roku do naplnění okamžité kapacity. Dítě lze do DS umístit na plný nebo zkrácený úvazek (plný úvazek je preferován).

Podmínky pro přijetí do dětské skupiny MRAVENIŠTĚ

  1. věk dítěte od 0,5 roku do zahájení povinné školní docházky
  2. pořadí odevzdání přihlášky, podpis smlouvy a složení vratné kauce
  3. zdravotní způsobilost dítěte k účasti v dětské skupině
  4. povinné pravidelné očkování dítěte, případně jeho absence z důvodu trvalé kontraindikace
  5. vazba alespoň 1 z rodičů po celou dobu zařazení dítěte do DS na trh práce (zaměstnání, OSVČ, studium, evidence na Úřadu práce, rodič na rodičovské dovolené s trvajícím pracovním poměrem)

Případné informace Vám rádi poskytneme na telefonu 577 218 708, na emailu info@idomino.eu nebo formou facebookových zpráv.

Přijetí dítěte do dětské skupiny MRAVENIŠTĚ

Rodič dítěte, který chce využívat služby péče o dítě v dětské skupině, podává:

O poskytování služby péče o dítě v dětské skupině MRAVENIŠTĚ uzavírá organizace DOMINO s rodičem před zahájením poskytování služby písemnou „Smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině MRAVENIŠTĚ“.

Pro podpis smlouvy si dohodněte, prosím, termín s paní Marcelou Hanačíkovou na telefonu 733 734 371 nebo na emailu info@idomino.eu. K podpisu smlouvy je třeba přinést veškeré výše uvedené potvrzené tiskopisy a finanční částku kauce. K podpisu smlouvy se dostavte do kanceláře organizace DOMINO na adrese třída Tomáše Bati 3244, Zlín v předem dohodnutém čase.

Informace

V dětské skupině Mraveniště je zavedeno školkovné. Výše školkovného činí:

  • pokud dítě navštěvuje zařízení péče o dítě 1 den v týdnu je stanovena cena 400,- Kč/dítě/den.
  • pokud dítě navštěvuje zařízení péče o dítě 2 dny v týdnu je stanovena cena 350,- Kč/dítě/den.
  • pokud dítě navštěvuje zařízení péče o dítě 3 dny v týdnu je stanovena cena 300,- Kč/dítě/den.
  • pokud dítě navštěvuje zařízení péče o dítě 4 nebo 5 dnů v týdnu je měsíční cena stanovena na 4.000,- Kč/dítě/měsíc.

Školkovné se platí za dny, které jsou dle Přihlášky dítěte do dětské skupiny uvedeny ve Smlouvě o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině nebo později písemně (emailem) nahlášeny/změněny. Tzn. že se platí za dny, kdy dítěti rezervujeme místo v dětské skupině.

Dle zákona č. 586/1992 Sb., zákon o dani z příjmů, § 35 bb si školkovné uhrazené v dětské skupině můžete odečíst z daní jako slevu za umístění dítěte.

Mimo školkovné se hradí také stravné. Jeho výše závisí na denní docházce dítěte do DS.

Těšíme se na Vás a Vaše děti.