Zřízení a provoz mikrojeslí – Slušovice 2

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003615

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je umožnit sladění pracovních a rodinných povinností rodičů malých dětí ve věku 6 měsíců do 4 let ze Slušovicka.

Cílová skupina:

  • rodiče s malými dětmi (od 6 měsíců do 4 let) ze Slušovicka

Aktivity projektu:

  • vybudování mikrojeslí
  • provozování mikrojeslí
  • vzdělávání pečujících osob v mikrojeslích
  • spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV.