CZ/FMP.04/0150 Miniprojekt Vzájemná spolupráce

Vzájemná spolupráce

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Slovenský partner: Centrum sociálnych služieb Fantázia

Český partner: Domov Jitka, o. p. s.

Termín realizace projektu: 01.06.2011–31.05.2012

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je navázání dlouhodobé, komplexní a ucelené partnerské spolupráce v rámci práce s cílovou skupinou a poskytnutí nových či stávajících kvalitnějších služeb a péče na základě výměny zkušeností a znalostí v oblasti použití speciálních technik a nových forem sociální práce.

Cílová skupina projektu:

  • zdravotně a sociálně znevýhodněné děti a mládež
  • pracovníci podpořených organizací
  • podpořené organizace

Aktivity projektu:

  • Sdílení zkušeností
  • Rehabilitace
  • Kulturní a společenské akce

Informace o projektu

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY