Volnočasové aktivity pro děti a mládež

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace: 1. 3. 2021 – 30. 11. 2021

Cíl projektu:

Cílem projektu je pravidelná práce s dětmi, mládeží a mladými lidmi ze Slušovicka, ohroženými sociálním vyloučením prostřednictvím volnočasových aktivit, které přispějí ke zmírnění nepříznivé situace cílové skupiny, stabilizaci.

Cílová skupina:

  • děti do 18 let
  • mládež do 26 let
  • rizikové skupiny dětí a mládeže

Projektové aktivity:

  • volnočasové aktivity – Keramika, Dovedné ruce, Muzicírování

 

Projekt VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ je finančně podpořen Zlínským krajem.