Provoz mikrojeslí – Slušovice 1

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011255

Žadatel: DOMINO cz, o.p.s

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je umožnit sladění pracovních a rodinných povinností rodičů malých dětí ve věku 6 měsíců do 3,99 let ze Slušovicka.

Cílová skupina:

  • rodiče s malými dětmi (od 6 měsíců do 3,99 let) ze Slušovicka

Aktivita projektu:

  • provozování mikrojeslí
  • vzdělávání pečujících osob v mikrojeslích
  • spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.