Podané ruce

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace projektu: 01.02.2013–31.01.2014

Hlavní cíl projektu:

Projekt je zaměřený na komplexní a systematickou pomoc pěstounským rodinám v rámci Zlínského kraje – rozvoj, podpora a zvýšení povědomí o náhradní rodinné péči ve Zlínském kraji.

Cílová skupina projektu:

  • náhradní rodiče
  • potenciální zájemci o náhradní rodinnou péči
  • děti a mládež z náhradní rodinné péče

Aktivity projektu:

  • podpůrné skupiny a kluby
  • poradenská podpora
  • integrační pobyt pro děti a mládež z náhradní péče
  • besedy
  • osvěta

Projekt ÚSMĚV byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.

Nadační fond Albert