Pavučina

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace projektu: 01.01.2015–31.12.2015

Cíl projektu:

Projekt je zaměřený na komplexní a systematickou pomoc náhradním rodinám s dětmi v rámci Zlínského (všechny ORP), Moravskoslezského (pouze ORP Nový Jičín) a Olomouckého (pouze ORP Přerov) kraje.
Prostřednictvím projektových aktivit chceme této cílové skupině nabídnout všestrannou podporu a péči formou služeb doučování dětí a terapeutické dlouhodobé péči. Naším cílem je posilování hodnot náhradní rodiny a její soudržnosti.

Cílová skupina projektu:

  • děti z náhradní péče ve věku od 6 do 26 let
  • náhradní rodiče ve věku od 25 do 78 let

Aktivity projektu:

  • Doučování
  • Aktivizačně víkendové pobyty pro děti z náhradních rodin zaměřené na problematiku finanční gramotnosti
  • Terapeutická péče se zaměřením na ergoterapii
  • Terapeutická péče se zaměřením na psychoterapii

Projekt PAVUČINA byl finančně podpořen Nadací dětem Terezy Maxové dětem.