NZDM – Financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb

Číslo registrace služby: 2899284

Realizátor projektu: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Cíl projektu:

Cílem projektu je pomocí nabízených aktivit zlepšit kvalitu života dětí a mládeže ve věku od 6 do 26 let v regionu Slušovicka, a tím předcházet sociálně patologickým jevům.

Cílová skupina:

  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Projekt NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ je finančně podpořen Zlínským krajem a Městem Slušovice.