Na jedné lodi

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na poskytování aktivit pro rodiny s dětmi z Novojičínska (včetně širší rodiny) s cílem zamezit jejich sociálnímu vyloučení, pomoc rodinám při řešení specifických problémů apod.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu projektu představují rodiny s dětmi (včetně širší rodiny), matky/otcové na MD/RD, těhotné ženy a jejich partneři, rodiny, jejichž fungování je narušeno, z oblasti Novojičínska.

Projektové aktivity:

  • poradenství
  • vzdělávací aktivity
  • setkávání svépomocných a podpůrných skupin
  • gender poradna
  • krátkodobé hlídání dětí (pouze jako doprovodná aktivita)

Projekt NA JEDNÉ LODI je finančně podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí.