MRAVENIŠTĚ, dětská skupina

Žadatel:  DOMINO cz, o.p.s.

Termín realizace:  1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Místo realizace: 

  • MRAVENIŠTĚ I., dětská skupina = Zlín
  • MRAVENIŠTĚ II., dětská skupina = Zlín
  • MRAVENIŠTĚ III., dětská skupina = Zlín
  • MRAVENIŠTĚ IV., dětská skupina = Slušovice
  • MRAVENIŠTĚ V., dětská skupina = Slušovice

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o děti ve Zlíně a Slušovicích, a tím zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi.

Cílová skupina:

  • rodiče s dětmi (od 0,5 roku do zahájení povinné školní docházky)

 „Aktivity projektu jsou podpořeny z Příspěvku na provoz dětských skupin.“