Mraveniště

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je komplexní podpora a doprovázení dětí a mladých lidí z náhradní péče (rodinné i ústavní) vstupujících do samostatného života.

Cílová skupina:

  • děti a mladí lidé z náhradní péče ve věku 12 – 26 let

Projektové aktivity:

  • ergoterapie
  • preventivní programy

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem 2016.

Nadační fond Albert