KALEIDOSKOP

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace projektu: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Cíl projektu:

Náplní projektu je motivovat a podporovat cílovou skupinu k osobnímu rozvoji, ke stabilizaci jejich života, k ujasnění si hodnot, osvobození se od životních traumat a převzetí zodpovědnosti za své skutky a tím i svou budoucnost.

Cílová skupina:

  • mládež (15 a více let)

Projektové aktivity:

  • pracovní rehabilitace, ergoterapie
  • preventivní programy

Projekt KALEIDOSKOP je finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2024.