Hnízdo Rodiny

 

číslo projektu 17032

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Projekt má podpůrný a preventivní charakter a svým působením pomáhá ve stabilizaci rodinného života, k upevňování postavení jednotlivých členů v rodině a rozvoji citových i komunikačních vazeb.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu projektu tvoří rodiny s dětmi (funkční, afunkční, dysfunkční), těhotné ženy a jejich partneři, samoživitelé,  matky/otcové na MD/RD, rodiny v ohrožení ze Slušovicka, Novojičínska, Otrokovicka a Zlínska.

Projektové aktivity:

  • poradenství
  • vzdělávací aktivity
  • setkávání svépomocných a podpůrných skupin
  • krátkodobé hlídání dětí (pouze jako doprovodná aktivita)

 „Aktivity projektu Hnízdo Rodiny jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.“