Hnízdo Radosti

Žadatel:  DOMINO cz, o.p.s.

Termín realizace:  1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Cíl projektu:

Projekt si klade za cíl svým působením posilovat rodinnou soudržnost, vzájemnou otevřenost a vztahy uvnitř rodiny. Věnuje se otázce zdravého rodinného zázemí, vztahů uvnitř rodiny a napříč generacemi.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu tvoří rodiny s dětmi (funkční, afunkční, dysfunkční), těhotné ženy a jejich partneři, samoživitelé, matky/otcové na MD/RD, rodiny v ohrožení z Chvalčovska a Zlínska.

Projektové aktivity:

  • poradenství
  • vzdělávací aktivity
  • setkávání svépomocných a podpůrných skupin
  • krátkodobé hlídání dětí (pouze jako doprovodná aktivita)

 „Aktivity projektu Hnízdo Radosti jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.“