Hnízdo Podpory

Žadatel:  DOMINO cz, o.p.s.

Termín realizace:  1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Cíl projektu:

Cílem projektu je podpora přímé práce s ohroženými dětmi a rodinami, ve spolupráci s jednotlivými OSPODy, a podpora osvojitelských i biologických dětí z pěstounských rodin.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu projektu tvoří ohrožené děti a jejich rodiny, zájemci o náhradní rodinnou péči, osvojitelé a jejich děti, biologické děti pěstounů.

Projektové aktivity:

  • poradenství pro osvojitelské rodiny a biologické děti v pěstounské péči
  • pomoc a podpora rodinám v krizi – domácí násilí
  • podpora a pomoc rodinám v procesu rozvodu, rozvodu
  • terapeutická podpora
  • osvěta náhradní rodinné péče 

 „Aktivity projektu Hnízdo Podpory jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.“