Financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb

Číslo registrace služby: 7 359 385

Realizátor projektu: DOMINO cz, o. p. s. (Santražiny 753, 760 01 Zlín, 577 218 708)

Cíl projektu:

Poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Moravskoslezském kraji – na území města Nový Jičín.

Cílová skupina:

  • rodiny s dítětem/dětmi
  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy