Domino dětem

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace projektu: 01.01.2014–31.12.2014

Cíl projektu:

Vytváření a rozšiřování nabídky volnočasových a vybraných cílených aktivit určených pro organizované děti a mládež (zájmové útvary, taneční škola).

Cílová skupina:

  • děti (6–18 let)
  • mládež (18–26 let)

Projektové aktivity:

  • tělovýchovné a sportovní aktivity
  • výtvarné aktivity
  • hudební aktivity
  • pohybové aktivity
  • taneční škola

Projekt DOMINO DĚTEM byl finančně podpořen MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy