DALEKOHLED

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Cíl projektu:

Cílem dobrovolnického programu DALEKOHLED je posilování schopností a dovedností dětí a mladých dospělých do 26 let žijících v sociálně slabých rodinách, pěstounských rodinách, v dětských domovech a v rodinách v péči OSPOD v navazování sociálních vztahů, přirozeného začleňování do komunity vrstevníků, budování vlastního postavení ve školním kolektivu a v kolektivu vrstevníků obecně.

Cílová skupina:

  • děti do 18 let
  • mládež do 26 let
  • rizikové skupiny dětí a mládeže

Projektové aktivity:

  • doučování
  • doprovázení dětí při volnočasových aktivitách
  • příměstské a pobytové tábory

Projekt DALEKOHLED je finančně podpořen Ministerstvem vnitra.