Aktivity pro rodiče s dětmi

Žadatel:  DOMINO cz, o.p.s

Termín realizace:  1. 1. 2023 – 30. 11. 2023

Cíl projektu:

Cílem projektu je poskytnout rodinám s dětmi takové služby, které pozitivně přispějí k posílení funkčnosti rodiny, integraci rodin do společnosti, napomohou k upevňování vzájemných vztahů mezi jednotlivými členy, upevnění a rozvoje rodičovských rolí.

Cílová skupina:

  • rodiny s dětmi
  • děti z běžných rodin
  • děti v NRP, včetně biologických dětí pěstounů, adoptovaných dětí, pěstounských dětí
  • děti ze sociálně slabých rodin
  • náhradní rodiče

Projektové aktivity:

  • prorodinné aktivity (např. Šikulka, Klubíčko, Tvořínek apod.)

Projekt AKTIVITY PRO RODIČE S DĚTMI je finančně podpořen Zlínským krajem.