Financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb

Číslo registrace služby: 7 359 385

Realizátor projektu: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Cíl projektu:

Poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Moravskoslezském kraji – na území ORP Nový Jičín.

Cílová skupina:

  • rodiny s dítětem/dětmi
  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Projekt SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI je finančně podpořen Moravskoslezským krajem a městem Nový Jičín