Zkušební Formulář

  Nejprve vyberte tábor:

  Pobytové tábory

  PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

  Prázdninové jednodenní výlety

  Místo nástupu
  Z míst nástupu vybírejte pouze ta, která jsou uvedena v informacích o daném táboře!


  Učastník:

  Jméno*

  Příjmení*

  Datum narození*

  Pojišťovna*

  Adresa:
  Ulice*

  Číslo popisné*

  Město*

  PSČ*

  Údaje zákonných zástupců:
  Jméno matky*

  Příjmení matky*

  Telefon na matku*

  Jméno otce*

  Příjmení otce*

  Telefon na otce*

  Kontaktní email:
  Váš email*

  Zájem o zařazení dítěte do projektu Tykadlo (pouze u PT Chvalčov):

  V případě, že ano, je třeba doložit potvrzení vazby na trh práce obou rodičů:

  Chcete nám něco napsat?

  Všeobecné smluvní podmínky |
  Souhlas se zpracováním osobních údajů