Příloha č. 3 – Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce

Příloha č. 3 - Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce