Výzva

Vážení a milí přátelé,

rádi bychom Vás informovali o naší činnosti, kterou chystáme na rok 2020.

V roce 2020 se chystáme zrealizovat projekt pod záštitou MŠMT Zvyšování kvality neformálního vzdělávání.

V rámci projektu bude zrealizováno:

  • 5 Klubů neformálního předškolního vzdělávání pro děti ve věku od 3 – 7 let, který je zaměřen na podporu neformálního vzdělávání s cílem připravit děti (zejména ze socioekonomického znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí) k začleňování do MŠ do hlavního vzdělávací proudu.
  • 5 Klubů neformálního základního vzdělávání pro děti ve věku od 6 – 15 let, který je zaměřen na získávání praktických dovedností formou smysluplného trávení volného času spojené s rozvojem klíčových kompetencí – čtenářské a matematické gramotnosti a cizích jazyků, včetně doučování.

Kluby budou realizovány ve městech Zlín, Chvalčov, Otrokovice, Slušovice, Uherský Brod.

V případě podpoření našeho projektu je předpoklad zahájení činnosti Klubů od 1. 1. 2020.

Pevně věříme, že zájem o klubové aktivity a podporu dětí bude značný.

V rámci projektu jsme již adresovali výzvu zlínským institucím, aby nám byly nápomocny v oslovování dětí.  Proklik bližší informace.

Budeme rádi za odezvu, a to například i v podobě názorů, nápadů, připomínek.

V případě dotazů, kontaktujte, prosím, paní Mgr. Martinu Pastorčákovou, na tel. čísle 603 508 153, která Vám je ráda zodpoví.

Těšíme se na naše malé, velké zájemce!