Taneční škola

  • Adresa: ulice Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín
  • Odpovědný pracovník: Bc. et Bc. Martina Stuchlíková
  • Telefon: +420 737 622 142
  • E-mail: martina.stuchlikova@idomino.eu

Pohybové a taneční kurzy jsou určeny pro děti a mládež do 18 let. Děti jsou rozděleny do jednotlivých oddělení dle věku a zaměření. Lektoři, kteří zde vyučují, mají odborné taneční vzdělání, a proto dokážou dát kvalitní výuku jak začátečníkům, tak i vyspělým tanečníkům.

TANEČNÍ A POHYBOVÁ PRŮPRAVA zatočím se doleva, zatočím se doprava a je tu taneční a pohybová průprava.
Pro děti, co v bocích cítí rytmus, pro děti, co mají na kroužky dobrý vkus. Naučíme se vše od začátku, na konci budeme skotačit jak na drátku. Pohybová výuka pomocí dětských moderních písniček a básniček. Získání nových kamarádů, rozvoj spolupráce. Nenásilnou formou se děti naučí základy držení těla, základní pohybové návyky a cviky. Věk od 3 do 5 let.

STREET DANCE – Dancehall, R’n’B, hype, wacking, house, … styly, které se zde naučíš a osvojíš. Výuka probíhá 1× týdně. Určeno pro věkové kategorie mladší školní věk, starší školní věk.

Všechny zájmové aktivity v letošním roce budou mít jednotnou cenu.

Částka činí pro člena 400 Kč na jedno pololetí, pro nečlena je částka stanovena na 700 Kč na jedno pololetí.

Členský poplatek v Komunitním centru pro rodinu DOMINO cz, o. p. s. Zlín je 50 Kč na rok.