Příloha č. 3 – Potvrzení o studiu či účasti na rekvalifikaci

Příloha č. 3 - Potvrzení o studiu či účasti na rekvalifikaci