Příloha č. 3 (potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce)

Příloha č. 3 (potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce)