Příloha č. 3 (potvrzení o studiu či účasti na rekvalifikaci)

Příloha č. 3 (potvrzení o studiu či účasti na rekvalifikaci)