O Zlatý klobouček 2017

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace: 1. 1. 2017 – 13. 5. 2017

Cíl projektu:

Cílem tanečního festivalu je podpořit rozvoj taneční výchovy, podnítit tvůrčí aktivitu dětí a mládeže do 18 let, přispět k řešení odborných a výchovných otázek v dětských tanečních skupinách, vzájemně poznat a posoudit tvořivou práci dětí, ale i tanečních pedagogů a choreografů.

Cílová skupina:

  • taneční skupiny z celé ČR
  • taneční skupiny ze zahraničí

Projekt O ZLATÝ KLOBOUČEK 2017 je finančně podpořen Ministerstvem kultury.