Vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku

CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001092

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace projektu: 1. 3. 2016 – 31. 10. 2018

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o děti ve Zlíně a zlepšení tak podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.

Cílová skupina:

  • rodiče s malými dětmi (od 1 roku do zahájení povinné školní docházky) ze Zlínského kraje

Aktivity projektu:

  • vybudování zařízení péče o děti
  • provoz zařízení péče o děti
  • zajištění kvalifikace pečující osoby
  • pronájem