Úsměv

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace projektu: 01.09.2012–31.08.2013

Hlavní cíl projektu:

Projekt spočívá v systematické a dlouhodobé pomoci a podpoře rodičů – pěstounů, ale i potenciálních žadatelů (zájemců o náhradní rodinnou péči) ve Zlínském kraji.

Cílová skupina projektu:

  • náhradní rodiče
  • potenciální zájemci o náhradní rodinnou péči
  • děti a mládež z náhradní rodinné péče

Aktivity projektu:

  • pravidelná skupinová setkávání
  • psychosociální aktivity
  • osvětová činnost
  • víkendový pobyt

Projekt ÚSMĚV byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.

Nadační fond Albert