Terapeutický pobyt pro rodiny

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace: 1. 1. 2017 – 31. 10. 2017

Cíl projektu:

Cílem projektu je zlepšení kvality života rodin, zejména pak posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnosti.

Cílová skupina:

  • rodiny
  • sociálně slabé rodiny
  • náhradní rodiny s dětmi, včetně biologických dětí pěstounů, pěstounské děti starší 18 let, adoptivní děti
  • náhradní rodiče (pěstouni)

Projekt TERAPEUTICKÝ POBYT PRO RODINY je finančně podpořen Zlínským krajem.