Spolu

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Cíl projektu:

Cílem projektu je podpora služeb a aktivit pro rodiny ze Slušovicka, které mají preventivní a podpůrný charakter.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu představují rodiny s dětmi, rodiče na MD/RD, těhotně ženy a

jejich partnery, samoživitele, rodiny v krizových situacích z okolí Chvalčova.

Projektové aktivity:

  • poradenství
  • vzdělávací aktivity
  • setkávání svépomocných a podpůrných skupin
  • gender poradna
  • krátkodobé hlídání dětí (pouze jako doprovodná aktivita)

Projekt SPOLU je finančně podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí.