SOS

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace projektu: 01.01.2015–31.12.2015

Cíl projektu:

Zajištění pravidelné práce s neorganizovanými dětmi a mládeží, včetně dětí a mládeže ohroženými sociálním vyloučením.

Cílová skupina:

  • děti (6–18 let)
  • mládež (18–26 let)

Projektové aktivity:

  • táborové pobyty
  • klub pro děti a mládež

Projekt SOS byl finančně podpořen MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy