S námi nebudete sami

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Cíl projektu:

Cílem projektu je poskytnutí komplexní pomoci rodinám s dětmi při řešení nepříznivých sociálních situacích (např. velká rozvodovost, nezaměstnanost, omezená nabídka aktivit pro rodiny s malými dětmi apod.).

Cílová skupina:

Cílovou skupinu projektu tvoří rodiny jako celek (tj. širší rodina včetně dětí a prarodičů), matky/otcové na MD/RD, těhotné ženy a jejich partneři, rodiny v krizi z Uherskohradišťska a Uherskobrodska.

Projektové aktivity:

  • poradenství
  • vzdělávací aktivity
  • setkávání svépomocných a podpůrných skupin
  • gender poradna
  • krátkodobé hlídání dětí (pouze jako doprovodná aktivita)
  • Projekt S NÁMI NEBUDETE SAMI je finančně podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí.