CZ.1.04/3.3.05/96.00288 První krok

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace projektu: 01.03.2013–28.02.2015

Hlavní cíl projektu:

Projekt řeší komplexní pomoc znevýhodněné skupině mladých lidí z náhradní péče ze Zlínského kraje v integraci na trh práce a do života společnosti. Realizace projektových aktivit přispěje cílové skupině k získání praktických zkušeností a dovedností potřebných pro lepší a snazší uplatnění se na trhu práce a zvládání požadavků samostatného života.

Cílová skupina projektu:

  • osoby do 26 let vyrůstající bez rodin z náhradní ústavní a rodinné péče ze Zlínského kraje

Aktivity projektu:

  • Pracovní rehabilitace
  • Ucelený systém poradenství s důrazem na kariérové
  • Profesní vzdělávání klientů
  • Uplatnění se na trhu práce