Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti SPOD

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Cíl projektu:

Cílem projektu je podpora přímé práce s ohroženými dětmi a rodinami ve spolupráci s jednotlivými OSPODy.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu projektu tvoří děti a rodiny, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení

(spadají vždy do agendy SPOD), ale také klienti, kteří nespadají do oblasti poskytování podpory v

rámci Dohody o výkonu pěstounské péče (adoptivní rodiny, pěstounské rodiny s dítětem starším 18

let, biologické děti pěstounů, osvojitelé a jejich děti).

Projektové aktivity:

  • poradenství
  • rozvoj spolupráce s OSPOD
  • asistované kontakty
  • terapeutické pobyty pro děti v NP
  • osvěta NRP

Projekt PODPORA PRÁCE S DĚTMI A RODINAMI V OBLASTI SPOD je finančně podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí.