Otevřená náruč

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na poskytování preventivních opatření na podporu rodin žijících ve městě Zlín, zejména na jednom z největších sídlišť – Jižní Svahy.

Cílová skupina:

  • rodiny s dětmi (včetně širší rodiny)
  • matky/otcové na MD/RD
  • těhotné ženy a jejich partneři
  • rodiny v krizi ze Zlínska, především z jednoho z největších sídlišť ve Zlíně – Jižní Svahy

Projektové aktivity:

  • poradenství
  • vzdělávací aktivity
  • setkávání svépomocných a podpůrných skupin
  • gender poradna
  • krátkodobé hlídání dětí (pouze jako doprovodná aktivita)

Projekt OTEVŘENÁ NÁRUČ je finančně podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí.