Obezita není „IN“

Registrační číslo: 10 244

Termín realizace projektu: 01.01.2012–31.12.2012

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je dosažení příznivé změny stravovacích návyků u rodičů s dětmi. Prvkem pro dosažení hlavního cíle je propojení pohybových aktivit s hlavními zásadami správné výživy. Projekt je zaměřený na propagaci těchto hlavních zásad, na pestrost a vyváženost stravy a změnu stravovacích návyků.

Cílová skupina projektu:

  • rodiče dětí
  • děti předškolního a mladšího školního věku

Aktivity projektu:

  1. Preventivní programy – Zaměřené na zvýšení informovanosti o hlavních zásadách správné výživy, prevenci vzniku nadváhy a obezity, změnách stravovacích návyků apod.
  2. Poradenství – Ucelený systém poskytování bezplatného poradenství v rámci zdravého životního stylu.
  3. Nebuď líný! – Pohybové aktivity pro rodiče s dětmi.

Informace o projektu

Projekt Obezita není „IN“, číslo 10244, je řešen za finanční podpory dotačního programu MZ Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2012.

Ministerstvo zdravotnictví ČR